Tác giả :

Chủ đề của khóa học: DỰNG HÌNH – TRIỂN KHAI BẢN VẼ – BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG và ứng dụng tự động hóa trong Revit với Alpha BIM Soft. 

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

 • Khai giảng mỗi tháng.
 • Học 12 buổi. Các ngày trong tuần. Từ 18h30-20h30.
 • Học viên được cấp License 03 tháng(người đi làm) hoặc 01 năm(sinh viên) bộ tools Alpha BIM – giúp tăng tốc độ thực hiện dự án trên Revit.
 • Học phí và Đăng ký khóa học Offline tại: https://bit.ly/3fCmOBx

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

 • Giới thiệu cho học viên khái niệm cơ bản về BIM và vai trò của Revit trong BIM.
 • Nắm vững cách dựng mô hình 3D BIM kết cấu, triển khai bản vẽ mặt bằng kết cấu cho các cấu kiện: Cọc, Móng, Cột, Vách, Dầm, Sàn.
 • Nắm vững cách dựng mô hình 3D cốt thép và triển khai bản vẽ chi tiết bố trí cốt thép cho các cấu kiện: Móng, Cột, Vách, Dầm, Sàn, Cầu thang, Ramp dốc.
 • Làm chủ công tác bóc khối lượng kết cấu từ mô hình Revit.
 • Nắm vững cách in ấn bộ hồ sơ bản vẽ.
 • Hiểu được kiến thức cơ bản để tạo Family.
 • Hiểu được khái niệm cơ bản để làm việc nhóm.
 • Nắm vững cách sử dụng các plugins của Alpha BIM, giúp tăng tốc độ triển khai dự án.
 • Hiểu được cách bắt đầu tự động hóa trong Revit với lập trình Revit API.

  Những mục tiêu kể trên đáp ứng được nhu cầu thực tế làm việc cho người kỹ sư xây dựng và giúp các bạn sinh viên xây dựng hoàn thành tốt đồ án Tốt nghiệp bằng phần mềm Revit.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

 • Kỹ sư, Kiến trúc sư cần áp dụng Revit vào các công tác dựng hình, triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng kết cấu.
 • Sinh viên ngành Xây dựng, Kiến trúc muốn áp dụng BIM kết cấu cho công việc tương lai.

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Buổi 1: DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU - PHẦN 1
 • Giới thiệu tổng quan về BIM và Revit Structure.
 • Các thành phần chính của giao diện phần mềm Revit và thiết lập môi trường làm việc.
 • Khởi tạo dự án mới: 
  • Cài đặt Revit Content.
  • Khởi tạo dự án mới từ Template mặc định của Autodesk.
  • Khởi tạo dự án từ Template của người dùng.
 • Dựng hệ lưới trục, hệ lưới cao độ.
 • Dựng mô hình kết cấu Móng, Cột, Vách, Bê tông lót Móng.
 • Copy Cột, Vách theo Level.
 • Cấu trúc tổ chức của đối tượng trong Revit: tạo, chọn, xóa một loại đối tượng.
 • Đặt tên Móng, Cột, Vách.
 • Cách sử dụng các lệnh Modify trong Revit: Move, Copy, Mirror, Align, Offset, Rotate,…
 • Đặt và quản lý lệnh tắt.
 • Link & Import AutoCAD và dựng hệ Lưới trục, Móng, Cột, Vách tự động bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 2: DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU - PHẦN 2
 • Dựng mô hình Dầm, Sàn, Mái, đặt tên Dầm.
 • Copy Dầm, Sàn theo Level.
 • Tạo lỗ mở trong Dầm, Sàn, cửa thang máy.
 • Dựng mô hình Hồ bơi.
 • Tạo và quản lý Vật liệu.
 • Dựng Dầm, Sàn, Bê tông lót bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 3: DỰNG MÔ HÌNH KẾT CẤU(PHẦN 3) - CÁC LOẠI PARAMETER - BÓC KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG
 • Dựng mô hình Cầu thang kết cấu.
 • Thiết lập mặt phẳng làm việc và dựng cấu kiện trên mặt xiên, cách dùng lệnh Array, Group.
 • Tạo bảng thống kê khối lượng bê tông đơn giản để giải thích sự khác biệt giữa các loại Parameter trong Revit: Project Parameter, Family Parameter và Shared Parameter.
 • Giải thích sự khác biệt giữa “Instance Properties” và “Type Properties”.
 • Cách chọn nhanh đối tượng và bóc khối lượng bê tông bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 4: TRIỂN KHAI MẶT BẰNG KẾT CẤU
 • Thiết lập vùng nhìn(View Range), mẫu tô(Fill Patterns), mẫu đường nét(Line Patterns), kiểu kích thước(Dimension style), các loại đường nét(Line style), bề dày nét(Line weight),…
 • Quản lý hiện thị bằng lệnh VG, Filter, View Template, Override Graphics in View.
 • Triển khai mặt bằng kết cấu cọc, móng, cột, vách, dầm, sàn.
 • Triển khai view 3D.
 • Triển khai các loại ghi chú: Legends, Drafting View.
 • Tạo Sheet, dàn trang bản vẽ mặt bằng kết cấu.
Buổi 5: TRIỂN KHAI THÉP MÓNG
 • Thiết lập các thuộc tính cho cốt thép.
 • Bố trí cốt thép cho móng đơn.
 • Thiết lập family đánh nhãn cho cốt thép.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Móng.
 • Thống kê hình dạng cốt thép với bảng thống kê có sẵn bằng Alpha BIM Soft.
 • Dàn trang bản vẽ, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 6: TRIỂN KHAI THÉP DẦM - QUẢN LÝ SỐ HIỆU CỐT THÉP
 • Bố trí cốt thép thủ công cho Dầm.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Dầm.
 • Quản lý số hiệu cốt thép bằng Partition.
 • Dàn trang bản vẽ.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM Soft.
 • Bố trí và triển khai bản vẽ cốt thép tự động cho Dầm bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 7: TRIỂN KHAI THÉP CỘT, VÁCH
 • Bố trí cốt thép thủ công cho Cột, Vách.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Cột, Vách.
 • Dàn trang bản vẽ.
 • Bố trí cốt thép tự động cho Cột, Vách bằng Alpha BIM Soft.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 8: TRIỂN KHAI THÉP SÀN
 • Bố trí cốt thép Sàn bằng đối tượng 3D.
 • Bố trí cốt thép Sàn bằng đối tượng 2D.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Sàn.
 • Dàn trang bảng vẽ.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 9: TRIỂN KHAI THÉP CẦU THANG, RAMP DỐC
 • Bố trí cốt thép cầu thang.
 • Dựng Ramp dốc và bố trí cốt thép Ramp dốc.
 • Triển khai bản vẽ 2D và 3D chi tiết thép Cầu thang.
 • Dàn trang bảng vẽ.
 • Thống kê hình dạng cốt thép, bóc khối lượng cốt thép bằng Alpha BIM Soft.
Buổi 10: THIẾT LẬP BẢNG THỐNG KÊ CẤU KIỆN - THIẾT LẬP CÂY THƯ MỤC SHEET
 • Thiết lập bảng thống kê khối lượng Bê tông, Ván khuôn cho từng đối tượng (móng, cột, vách, dầm, sàn,…)
 • Hướng dẫn sử dụng các công cụ “Filter, Sorting/ Grouping/ Formatting” để tùy chỉnh bảng thống kê theo ý muốn.
 • Cách tạo công thức trong bảng thống kê.
 • Tạo công thức trong bảng thống kê khối lượng cốt thép.
 • Thiết lập cây thư mục Sheet để quản lý bản vẽ.
Buổi 11: IN ẤN, XUẤT HỒ SƠ BẢN VẼ - LÀM VIỆC NHÓM
 • Thiết lập Family các khổ giấy.
 • Cài đặt máy in, xuất bản vẽ ra file PDF.
 • Xuất bản vẽ ra file AutoCAD.
 • Xuất các bảng thống kê ra Excel.
 • Thiết lập file Central và tạo Workset để làm việc nhóm.
Buổi 12: THỰC HÀNH TẠO FAMILY - GIỚI THIỆU VỀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG REVIT VỚI LẬP TRÌNH REVIT API
 • Các loại Family trong Revit.
 • Hướng dẫn các lệnh cơ bản để tạo Family: Extrusion, Blend, Revolve, Sweep, Swept Blend.
 • Hướng dẫn tạo Family móng phức tạp và thiết lập các tham số để tùy biến kích thước của móng.
 • [QUÀ TẶNG] Buổi 1 – Khóa học lập trình Revit API: Giới thiệu về tự động hóa trong Revit với Revit API
  • Cài đặt Visual Studio, các công cụ hỗ trợ lập trình và Template lập trình Revit API.
  • Giới thiệu về giao diện của một Solutions trong lập trình Revit API với Visual Studio.
  • Tạo một công cụ đơn giản: sử dụng các công cụ Add-in Manager và Revit Lookup để show ra thể tích bê tông của đối tượng được chọn.

Xem thêm chi tiết tại: https://alphabimvn.com/revitapi-course

 

KHẢ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Mặt bằng kết cấu
Alpha BIM
Bản vẽ thép dầm
Bản vẽ thép cột
Bản vẽ thép sàn
Bản vẽ thép vách
Tự động dựng mô hình bê tông
Tự động triển khai bản vẽ cốt thép
Bóc khối lượng bê tông - ván khuôn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CENTER FOR CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATION - CERA

Phòng A212, Khuôn Viên Khu A - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (
Số 1 - Đường Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - TP. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh)

cera@hcmute.edu.vn        0931 282881 (Gặp Thầy Tự) - 033 2101 464 (Gặp Phước Hậu)
 
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng (hcmute.edu.vn) - cera.hcmute.edu.vn
CERA BIM Center - Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Facebook: [HCMUTE] TRUNG TAM NGHIEN CUU VA UNG DUNG KY THUAT XAY DUNG - YouTube