TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CENTER FOR CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATION - CERA

 

 

Phòng A212, Khuôn Viên Khu A - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Số 1 - Đường Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - TP. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh  

 
 cera@hcmute.edu.vn
     093 359 80 31 (Gặp Thầy Tự) - 033 2101 464 (Gặp Phước Hậu)
  

 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng (hcmute.edu.vn)

cera.hcmute.edu.vn

   CERA BIM Center - Ho Chi Minh City University of Technology and Education | Facebook
     [HCMUTE] TRUNG TAM NGHIEN CUU VA UNG DUNG KY THUAT XAY DUNG - YouTube