TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CENTER FOR CIVIL ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATION - CERA

Phòng A212, Khuôn Viên Khu A - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (
Số 1 - Đường Võ Văn Ngân - Phường Linh Chiểu - TP. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh)

cera@hcmute.edu.vn        0931 282881 (Gặp Thầy Tự) - 033 2101 464 (Gặp Phước Hậu)
 
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng (hcmute.edu.vn) - cera.hcmute.edu.vn
CERA BIM Center - Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Facebook: [HCMUTE] TRUNG TAM NGHIEN CUU VA UNG DUNG KY THUAT XAY DUNG - YouTube