TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CERA)
CENTER FOR CIVIL ENGINEERING APPLICATION AND EDUCATION

      Địa chỉ:  Số 1, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM
       Điện thoại:  0931.282.881 - 033.2101.464
   Email:   cera@hcmute.edu.vn 
       Website:   cera.hcmute.edu.vn